G(oud)! kansen creëren voor werkloze ouderen

In de analyse heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderzocht waarom het oudere werklozen vaak niet lukt om werk te vinden. De analyse maakt duidelijk dat ouderen weliswaar zelf veel kunnen doen om hun kans op werk te vergroten maar dat de sleutel zeker niet alleen bij henzelf ligt.

Samenvatting en conclusie

In de analyse heeft de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) onderzocht waarom het oudere werklozen vaak niet lukt om werk te vinden. De analyse maakt duidelijk dat ouderen weliswaar zelf veel kunnen doen om hun kans op werk te vergroten maar dat de sleutel zeker niet alleen bij henzelf ligt. Daarnaast roept de RWI UWV en gemeenten op om, bij het invullen van de bezuinigingen, specifieke aandacht te besteden aan de positie van ouderen bij re-integratieondersteuning. Bron: Bibliotheek SZW