Onderzoek Participatiewet bij werkgevers : rapportage fase 1 (peiljaar 2015)

Ervaren werkgevers onder de Participatiewet een vooruitgang in de dienstverlening t.o.v. de situatie voor 2015 en wat zijn hun ervaringen met het werven, in dienst nemen en in dienst houden van werknemers met een arbeidsbeperking? Het merendeel van de werkgevers is neutraal of tevreden met de...

Samenvatting en conclusie

Ervaren werkgevers onder de Participatiewet een vooruitgang in de dienstverlening t.o.v. de situatie voor 2015 en wat zijn hun ervaringen met het werven, in dienst nemen en in dienst houden van werknemers met een arbeidsbeperking? Het merendeel van de werkgevers is neutraal of tevreden met de inzet van voorzieningen. Werkgevers zijn vooral kritisch over de hoeveelheid administratieve handelingen. De dienstverlening moet helder en duidelijk zijn. De informatievoorziening moet beter, de administratieve afhandeling makkelijker. Het voortraject van de plaatsing moet beter, o.a. op het punt van werving en selectie en de matching. Er is een flink verschil tussen het percentage werkgevers dat plaatsingen onderzoekt en het percentage dat een plan heeft. Belemmeringen voor plaatsing zijn een gebrek aan vacatures en de moeilijkheid om geschikt werk te vinden. Werkgevers vragen om informatie over de regelingen en om ondersteuning bij de administratie en het zoeken naar geschikte kandidaten en werkzaamheden (jobcarving). Werkgevers gaan bij voorkeur uit van de vacature. De vaak noodzakelijke aanpassing van de functie vinden zij lastig. Werkgevers die al eerder mensen met een arbeidsbeperking geplaatst hebben, ervaren minder knelpunten. Zo vindt 74% van de werkgevers met arbeidsbeperkten in dienst dit niet of maar een beetje belastend. Volgens hen zijn de kosten van het werken met mensen met een arbeidsbeperking niet hoger dan het werken met reguliere werknemers.