Zichtbaar maar niet in beeld

Uit het onderzoek komen de volgende ingrediënten van een succesvolle activering naar voren: leef je in en maak gebruik van hun interesses, laat het verleden het verleden, maak de jongere medeverantwoordelijk, wees positief en behandel de jongere gelijkwaardig, wees duidelijk, wees bereikbaar, vier successen, maak gebruik van de communitybenadering, zet rolmodellen in als liaison en zet peers in.

Onderzoeksdoel en vraagstelling

Kwalitatieve verkenning van 'jongeren buiten beeld', uitgevoerd in opdracht van het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van de ministeries van SZW en OCW. Wat zijn de kenmerken van deze jongeren, hoe zijn ze buiten beeld geraakt en hoe kun je ze bereiken en activeren?

Samenvatting en conclusie

Uit het onderzoek komen de volgende ingrediënten van een succesvolle activering naar voren: leef je in en maak gebruik van hun interesses, laat het verleden het verleden, maak de jongere medeverantwoordelijk, wees positief en behandel de jongere gelijkwaardig, wees duidelijk, wees bereikbaar, vier successen, maak gebruik van de communitybenadering, zet rolmodellen in als liaison en zet peers in.