De rol van re-integratie bij de aanpak van schulden

De quick scan heeft waardevolle informatie opgeleverd over de mate en de wijze waarop er in de verschillende landen in de schuldhulpverlening aandacht wordt besteed aan de toeleiding naar betaald werk.

Onderzoeksdoel en vraagstelling

UWV constateert in eigen onderzoek dat uitkeringsgerechtigden met financiƫle problemen langer gebruik maken van een uitkering en meer moeite hebben om werk te vinden. Bij het uitwerken van een passende aanpak heeft UWV zichzelf de vraag gesteld hoe er in andere landen wordt omgegaan met de samenhang tussen financiƫle problematiek en arbeidstoeleiding. Om daar meer zicht op te krijgen heeft UWV twee quick scans laten uitvoeren. De ene quisckscan heeft als centrale vraag hoe er in Europese landen wordt omgegaan met de aanpak van schulden in de arbeidstoeleiding. De tweede quick scan heeft als centrale vraag hoe er in Europese landen wordt omgegaan met arbeidstoeleiding in de aanpak van schulden.

Samenvatting en conclusie

De quick scan heeft waardevolle informatie opgeleverd over de mate en de wijze waarop er in de verschillende landen in de schuldhulpverlening aandacht wordt besteed aan de toeleiding naar betaald werk. In Nederland lijkt het besef dat schuldenproblematiek en re-integratie een integrale aanpak verdienen langzaam te landen. In de andere Europese landen is sprake van een heel wisselend beeld. Er zijn landen waar ze er meer of minder aandacht aan besteden. En er zijn enkele landen waar het niet op de agenda staat.