Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het functioneren van het certificatiestelsel Asbest. Met dit certificatiestelsel dient gezond en veilig werken in de asbestinventarisatie en asbestsanering geborgd te worden.

Het onderzoek gaat in op de volgende vragen:

  • Hoe functioneert het huidige certificatiestelsel asbest?
  • Welke elementen hebben hier invloed op gehad?
  • In hoeverre bieden alternatieve systemen een oplossing voor knelpunten?