Preventie en (ziekte)verzuimaanpak 2016

Dit rapport bevat de resultaten van het cao-onderzoek Preventie en (ziekte) verzuimaanpak 2016

Het doel van dit eens in de twee jaar uitgevoerde onderzoek is inzicht te krijgen in cao-afspraken gericht op het voorkomen van uitval door ziekte (preventie) en maatregelen bij ziekteverzuim (verzuimaanpak). Ook wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen ten opzichte van de meting in 2012 en 2014.