Stromen in de sociale zekerheid

Dit rapport laat zien in hoeverre mensen die in het jaar 2015 vanuit de Participatiewet zijn gaan werken, binnen één jaar via een kort dienstverband zijn doorgestroomd naar de Ziektewet of de Werkloosheidswet. De uitkomsten worden vergeleken met de situatie voor de invoering van de Participatiewet.

Uit de analyse van het CBS blijkt dat in 2015 17 procent van de baanstarters vanuit de Participatiewet is doorgestroomd naar de Ziektewet en de Werkloosheidswet. Dit percentage ligt weliswaar iets hoger dan in 2014 (15 procent), maar ligt nog steeds onder de – op grond van ervaringscijfers uit het verleden gekozen - landelijke grenswaarde voor bovenmatigheid (20 procent). De onderzoekers concluderen dat er in 2015, het eerste uitvoeringsjaar van de Participatiewet, geen sprake was van een bovenmatige verschuiving van bijstandslasten naar uitkeringslasten voor de ZW en WW.