Op zoek naar welvaart

Onderzoek naar de haalbaarheid van een scenariostudie die in kaart brengt wat de brede maatschappelijke effecten zouden zijn van verschillende verdelingen van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben prof. Janneke Plantenga en Simon Schröcker onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van een scenariostudie die in kaart brengt wat de brede maatschappelijke effecten zouden zijn van verschillende verdelingen van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen. Het onderzoek concludeert dat  een dergelijke scenario technisch mogelijk is, maar beperkt bruikbare informatie zou opleveren.