Gevlucht met weinig bagage

In Nederland wonen ongeveer 40.000 Somalische Nederlanders. Zij zijn de gewapende conflicten en aanhoudende onrust ontvlucht die Somalië sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw teisteren. Somalische Nederlanders vormen hier na Marokkaanse Nederlanders de grootste groep die afkomstig is uit Afrika. Uit eerdere studies is bekend dat Somalische Nederlanders gemiddeld een grote afstand tot de arbeidersmarkt en de samenleving hebben: een groot deel is zeer laag opgeleid en heeft moeite met de Nederlandse taal. In deze studie kijken we naar hun positie in 2015 en hoe deze is veranderd sinds 2009.