Inkomensmobiliteit in Nederland

Dit onderzoek brengt de inkomensmobiliteit in beeld voor Nederlandse huishoudens tussen 2001 en 2014.

Inkomensverschillen in een bepaald jaar geven een statisch beeld van inkomensongelijkheid tussen huishoudens in Nederland. Dit laat echter niet zien in welke mate deze inkomensverschillen veranderen over tijd of juist structureel van aard zijn. Naast verschillen in de hoogte van het inkomen, zijn verschillen in de positie in de inkomensverdeling en verschuivingen daarin van groot belang om een compleet beeld van de inkomenssituatie te schetsen. Dit onderzoek brengt deze inkomensmobiliteit in beeld voor Nederlandse huishoudens tussen 2001 en 2014.

Het onderzoek beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:

  1. Hoe verschilt inkomensmobiliteit tussen huishoudens met verschillende eigenschappen?
  2. Welke eigenschappen hangen samen met een hoge inkomensmobiliteit? En welke eigenschappen hangen juist samen met een lage inkomensmobiliteit?

Dit rapport betreft een onderzoek dat in opdracht van het ministerie van SZW is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek, in samenwerking met de Universiteit Leiden.