Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken

Deze studie wil inzicht geven in de ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migrantengroepen.

Deze studie wil inzicht geven in de ontwikkelingen in de integratie van niet-westerse migrantengroepen. Daarbij concentreert de studie zich met name op de eerste en tweede generatie migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst - de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland. Onderzocht is of de verschillen in positie tussen deze groepen en autochtone Nederlanders toe- of juist afnemen.