Bouwend aan een toekomst in Nederland. De leefsituatie van Poolse migranten die zich na 2004 in Nederland hebben ingeschreven

Dit rapport bevat een beschrijving van de positie (en ontwikkeling) van Poolse migranten die zich na 2004 in Nederland gevestigd hebben.

Binnen het kader van de meerjarige opdracht aan het SCP om jaarlijks een verdiepende studie uit te voeren op het thema integratie, heeft SCP op verzoek van SZW|S&I een studie uitgevoerd waarin de positie (en ontwikkeling) van de groep met een Poolse achtergrond in Nederland wordt beschreven.

Enkele inzichten die de studie oplevert zijn dat er per 1 januari 2017 circa 160.000 Polen ingeschreven stonden in het bevolkingsregister. De Poolse groep is daarmee in korte tijd uitgegroeid tot de qua omvang zesde migrantengroep in Nederland. De meeste Polen wonen in het westen en zuiden van Nederland. Driekwart van de na 2004 gemigreerde en ingeschreven Polen denkt over vijf jaar nog in Nederland te wonen en 19% wil voor altijd in Polen wonen.

Bovendien neemt het aandeel Polen in Nederland met een gezin toe: in 2005 had 30% van de na 2004 gemigreerde Poolse paren één of meer kinderen, in 2017 is dat iets meer dan 50%.

De arbeidsparticipatie van deze groep is hoog: drie kwart heeft betaald werk. Dit is ongeveer gelijk aan autochtone Nederlanders (77%). Wel zijn zij twee keer zo vaak afhankelijk van een flexibele arbeidsrelatie (42% tegen 22%), werken ze veel vaker meer dan 35 uur per week (78% tegen 49%) en veel vaker in banen op het laagste beroepsniveau (47% tegen 9%).