Eenheid in verscheidenheid?! Evaluatie informatiestructuur voor grensgangers tussen Duitsland, Nederland en België

Het onderzoek is een evaluatie met als doel om vast te stellen in hoeverre de in 2014 voorgenomen informatiestructuur voor het Vlaams-Nederlandse en het Duits-Nederlandse grensgebied - inmiddels is gerealiseerd en conform verwachtingen functioneert en is gefinancierd.

De onderzoeksvragen van de evaluatie richten zich op de structuur, de financiering en het functioneren van de grensinformatiestructuur.