BUS-E Vervolg Monitor Alleenstaande Ouders

Met deze CBS monitor is onderzocht in welke mate alleenstaande ouders met algemene bijstand en een toeslagpartner, waarvan op 1 januari 2016 het overgangsrecht in het kader van de Wet hervorming kindregelingen verliep, in 2016 een beroep deden op de (bijzondere) bijstand. Uit het onderzoek blijkt dat er een indicatie is dat zij in 2016 gecompenseerd zijn voor het aflopen van het overgangsrecht via de periodieke bijzondere bijstand.