Ervaringen cliëntenraden met Participatiewet

Dit onderzoek gaat over de ervaringen van cliëntenraden met de Participatiewet. CentERdata heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode maart – juli 2017. In het onderzoek staan drie vragen centraal:

1. Hoe zijn de cliëntenraden in de praktijk vorm gegeven?

2. Hoe functioneren de cliëntenraden?

3. Hoe ervaren de cliëntenraden de uitvoering van de Participatiewet?

Gaandeweg het onderzoek is de volgende vraag toegevoegd:

In hoeverre zijn er verschillen in ervaringen met de Participatiewet tussen deze gemeenten en hun cliëntenraden?