Onderzoek Participatiewet bij werkgevers. Rapportage fase 2 (2017)

Werkgevers hebben een cruciale rol bij het realiseren van de doelstelling van de per 1 januari 2015 ingevoerde Participatiewet. Om in kaart te brengen wat de invoering van deze wet betekent voor werkgevers, is een ervaringsonderzoek onder werkgevers uitgevoerd.

De twee hoofdvragen van dit onderzoek luiden als volgt:

  1. Ervaren werkgevers een vooruitgang in werkgeversdienstverlening ten opzichte van de situatie voor 2015?
  2. Wat zijn de ervaringen van werkgevers met het werven, in dienst nemen en in dienst houden van werknemers met een arbeidsbeperking?