Rapport Klantonderzoek monitor Participatiewet

Dit klantonderzoek is uitgevoerd door de Inspectie SZW ten behoeve van de monitor Participatiewet en betreft de tweede meting (éénmeting) van het ervaringsonderzoek onder klanten met als peildatum 1 december 2016. Het levert informatie over de ervaringen van de mensen uit de doelgroep Participatiewet met de op werk gerichte ondersteuning van gemeenten. In 2019 vindt een derde (tweemeting) en laatste meting plaats.

De centrale vraagstelling van het onderzoek is: Welke op werk gerichte dienstverlening van gemeenten ervaren mensen uit de doelgroep van de Participatiewet, en hoe waarderen zij deze?