Tussenevaluatie sectorplannen 2017

In dit onderzoek worden de eerste afgeronde sectorplannen geëvalueerd. De sectorplannen bestaan sinds 2013 en hebben als doel om de economische crisis te overbruggen en de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Sociale partners hebben binnen sectoren en regio’s plannen kunnen indienen met maatregelen om deze doelen te bereiken. In deze tussenevaluatie worden de eerste resultaten van de sectorplannen geëvalueerd. Deze tussenevaluatie richt zich op de eerste 38 afgeronde plannen. Sectorplannen die niet tijdig voor deze evaluatie zijn afgerond (peildatum: mei 2017) maken geen deel uit van deze evaluatie. In 2018 staat een tweede tussenevaluatie gepland en in 2019 de eindevaluatie

Uitkomsten en conclusies

De tot en met augustus 2017 afgeronde sectorplannen hebben ruim 181 duizend deelnemers ondersteund. Dit is 70 procent van het oorspronkelijk beoogde aantal deelnemers. De sectorplannen hebben vooral tot versterking van de arbeidsmarktpositie voor deelnemende werknemers geleid. De vorm van de Regeling cofinanciering sectorplannen heeft enerzijds geleid tot meer draagvlak voor maatregelen en samenwerking tussen sociale partners, anderzijds heeft het vooral de goed georganiseerde sectoren in staat gesteld deel te nemen.