Vaststellen bijstandsbudgetten 2018

Dit rapport betreft de vaststelling van de voorlopige budgetten voor de uitvoering van de bijstand in 2018. Deze vaststelling wordt gebaseerd op geactualiseerde data over de kenmerken die in het bijstandsverdeelmodel gehanteerd worden. Daarnaast is de verdeling aangepast op het besluit om instellingsbewoners (net als dak- en thuislozen) buiten het model om te verdelen.

Door het gebruik van de meest actuele gegevens wordt rekening gehouden met het feit dat de bevolkingssamenstelling in een gemeente kan wijzigen, waardoor (mogelijk) de bijstandsafhankelijkheid in een gemeente verandert.