WSW-statistiek 2016

In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2016. Daarnaast komen ontwikkelingen in de voorafgaande jaren aan de orde. Er wordt met dit rapport alleen inzicht gegeven in cijfermatige ontwikkelingen en er wordt over het algemeen niet ingegaan op de oorzaken en mogelijke gevolgen daarvan.