Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt. ROA Fact Sheet 2018/11.

ROA doet jaarlijks onderzoek onder gediplomeerden van het middelbaar onderwijs. Deze factsheet presenteert in het kort enkele kernresultaten van de metingen die eind 2017 zijn gehouden onder gediplomeerden en afgestudeerden van het schooljaar 2015-2016.

Samenvatting

De factsheet bevat o.a. voor verschillende opleidingstypes informatie over werkloosheid, zoekduur naar een eerste baan, gemiddeld uurloon en de mening van de geënquêteerden over de gevolgde opleiding en over de aansluiting van de opleiding op de arbeidsmarkt. De kerngegevens uit de enquêtes zijn ook verwerkt in het online beschikbaar SchoolverlatersInformatieSysteem (SIS; http://roastatistics.maastrichtuniversity.nl).