Verkenning ‘evidence-based practice’ in de publieke- en zorgsector. Resultaten en geleerde lessen.

Dit rapport beschrijft de ervaringen in drie voorbeeldpraktijken met evidence based practice (EBP) op verzoek van het KWI. Lessen met betrekking tot de organisatie, ontwikkeling, toepassing en opbrengsten van een zogenaamd kenniskompas worden beschreven op basis van interviews en literatuur.

De verkenning is uitgevoerd door het Trimbos Instituut in opdracht van het Ministerie van SZW op verzoek van de leden van het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI). Het KWI zet zich in om een methode te ontwikkelen (werktitel ‘kenniskompas’) om kennisontwikkeling en – benutting te verbeteren in de uitvoeringspraktijk van de sector werk & inkomen. Het KWI wil bijdragen aan een ‘evidence-based practice’ (EBP) om de dienstverlening in die sector effectiever te maken. In de verkenning geeft het Trimbos Instituut antwoord op de vraag: ‘Wat zijn de ervaringen met het ontwikkelen en gebruiken van ‘evidence-based practice’ met behulp van professionele richtlijnen, standaarden en hulpmiddelen in andere sectoren dan werk & inkomen, waaronder de zorg?’ Voor de verkenning is een quick scan van de literatuur uitgevoerd en zijn interviews gehouden in voorbeeld-praktijken: de kwaliteitsstandaarden van de wijkverpleegkundigen, de richtlijnen van de jeugdgezondheidszorgprofessionals en de handreiking gezonde gemeente van en voor beleidsmedewerkers en gezondheidsbevorderaars. De verkenning resulteert in een aantal geleerde lessen met betrekking tot de organisatie, ontwikkeling, toepassing en opbrengsten van een zogenaamd kenniskompas.