Verzuimcurven gedurende de loondoorbetalingsperiode

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het bureau De Beleidsonderzoekers onderzoek verricht naar de duur van het verzuim binnen de loondoorbetalingsperiode.

Als een werknemer ziek is, betaalt de werkgever maximaal twee jaar lang het loon door. Er is relatief weinig bekend over de duur van het verzuim in deze eerste twee ziektejaren. Daarom heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Beleidsonderzoekers gevraagd dit inzichtelijk te maken. De onderzoekers doen dit aan de hand van verzuimcurves. Uit deze curves blijkt hoeveel procent van de werknemers met een verzuimmelding binnen een bepaalde periode weer volledig aan het werk is.

Het onderzoek is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers in opdracht van het Ministerie SZW