KWETSBAARHEID OVER DE LEVENSLOOP. Een verkennend onderzoek.

Dit onderzoek verkent welke mogelijkheden er zijn voor en wat de meerwaarde is van onderzoek naar kwetsbaarheid van mensen gedurende hun levensloop.

De verkenning inventariseert de belangrijkste lacunes in het bestaande onderzoek. Het schetst een aantal mogelijkheden voor toekomstig onderzoek en de eisen waaraan dat zou moeten voldoen. Dankzij nieuwe (longitudinale) databestanden zijn er nu meer onderzoeksmogelijkheden dan een aantal jaren geleden. Het KWI zal op basis van deze verkenning bezien welke mogelijkheden er zijn om verder onderzoek naar kwetsbaarheid over de levensloop te laten uitvoeren.

Het onderzoek is uitgevoerd door SEOR in opdracht van het KWI.