Rapportage ‘Onderzoek beloning verzekeringsartsen UWV’

In opdracht van het ministerie van SZW heeft Human Capital Group vergelijkend onderzoek verricht naar de beloning van groepen artsen.

Er is onderzocht of er verschillen bestaan in primaire en secundaire beloning, gericht op zowel beleidsmatige beloningen als praktijk(feitelijke)beloningen. Doelgroep voor het onderzoek bestond uit verzekeringsartsen die in de publieke en private sector in loondienst werken en aanverwante disciplines werkzaam zijn in loondienst. De resultaten geven een indicatie van de beloningsverhoudingen in de markt voor de onderzochte functies. Er is niet gecorrigeerd voor bijvoorbeeld leeftijd, anciënniteit en performance. Mogelijk kan dit onderzoek een bijdrage leveren in de aanpak van het tekort aan capaciteit voor de sociaal-medische beoordelingen door verzekeringsartsen bij UWV.

Het onderzoek is uitgevoerd door Human Capital Group in opdracht van het Ministerie SZW.