Monitor Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) – Meting 2018

Eind 2018 is de eerste meting uitgevoerd van de driejarige Monitor Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Het doel van de eerste meting is het in beeld brengen van de stand van zaken van en ervaringen met de implementatie van de kwaliteitsmaatregelen die per 1 januari 2018 van kracht zijn.

Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Bartels in opdracht van het Ministerie SZW.