Harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang – Onderzoek naar de stand van zaken, vormgeving en gevolgen

Per 1 januari 2018 zijn er in Nederland geen peuterspeelzalen meer; alle peuterspeelzalen zijn omgevormd, ook wel geharmoniseerd, tot kinderopvang. De doelen van dit onderzoek zijn een helder beeld krijgen van de huidige stand van zaken en gevolgen van de harmonisatie.

Het onderzoek is uitgevoerd door Sardes in opdracht van het Ministerie SZW.