Eindrapport Verkenning vereenvoudigde kostenopties

Het ministerie van SZW  streeft voor de komende programmaperiode (2021-2027) van het Europees Sociaal Fond (ESF) naar een verdere verlaging van de administratieve lasten voor de aanvragers en voor de managementautoriteit ESF.

De instrumenten hiervoor zijn het werken met eenvoudig te verantwoorden kosten en de mogelijkheid om af te rekenen op basis van outputs en resultaten.

Het rapport verkent verschillende mogelijkheden voor de Nederlandse situatie waarbij ESF middelen ingezet zullen worden voor kwetsbare werkzoekenden en kwetsbare werkenden. Deze opties worden aan de hand van diverse criteria beoordeeld en de conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd in termen van kans van slagen dat de kostenoptie door de Europese Commissie geaccepteerd wordt.