Fact sheet man vrouw verschillen arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie

Deze factsheet beschrijft kerncijfers over mannen en vrouwen in relatie tot arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie.

Deze fact sheet beschrijft enkele kerncijfers over verschillen tussen mannen en vrouwen in relatie tot economische zelfstandigheid, hun positie op de arbeidsmarkt en het gebruik van sociale zekerheids-regelingen. Het aandeel economisch zelfstandige vrouwen komt in 2018 uit op ruim 62%. Het overige deel heeft een uitkering, een baan die te weinig inkomen oplevert om van te kunnen leven of helemaal geen eigen inkomen. Het kabinet wil het percentage economisch zelfstandige vrouwen verder vergroten. De Ministeries van OCW en SZW ondernemen daarom gezamenlijk een aantal maatregelen om dit doel te bereiken. Deze fact sheet ondersteunt dit doel met een cijfermatige analyse van het gebruik van sociale zekerheid en re-integratie door mannen en vrouwen en beschrijft verschillen daarin.

Belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid zijn:

  • Vrouwen werken relatief minder vaak dan mannen (63% versus 72%);
  • Werkende vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen (74% versus 27%);
  • Het relatieve gebruik van uitkeringen wisselt: vrouwen ontvangen vaker een bijstandsuitkering of een WIA-uitkering dan mannen, mannen hebben vaker een Wajong-uitkering dan vrouwen.
  • In bijna alle regelingen zien we dat mannen iets vaker aan het werk gaan dan vrouwen vanuit de uitkering. Mannen maken ook vaker gebruik van re-integratievoorzieningen dan vrouwen.

De fact sheet is opgesteld door het Ministerie SZW.