Kopkrakers - Kies voor maatwerk

Dit adviesrapport beschrijft een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om de professionele intuïtie verder te verbeteren. Ook wordt een road map beschreven hoe deze tool geïmplementeerd kan worden.

Service Design Bureau Muzus heeft het adviesrapport voor verdere ontwikkeling van het concept Kopkrakers opgeleverd: een tool voor professionals in het domein werk en inkomen om de professionele intuïtie verder te verbeteren. Samen met klantmanagers bij UWV en gemeenten is een concept ontwikkeld om kennisdeling in het domein werk en inkomen te bevorderen zodat het klantmanagers maximaal kan ondersteunen in het leveren van maatwerk bij de begeleiding naar werk. Met input van een grote groep stakeholders heeft Muzus een roadmap gemaakt voor de doorontwikkeling naar een werkende infrastructuur om deze manier van werken in de praktijk te organiseren.

Het ontwikkelde concept heet ‘Kopkrakers’ en wordt als app aangeboden. Deze Kopkrakers-app moet klantmanagers kunnen ondersteunen in het leveren van maatwerk voor hun cliënten.

De app zet de klantmanager maandelijks voor een dilemma: ‘Welke werkwijze zou jij kiezen bij deze cliënt?’. Om deze vraag te beantwoorden krijgt de klantmanager een beschrijving van de cliënt en zijn verhaal te lezen, waarna de klantmanager moet kiezen tussen twee werkwijzen. Vervolgens wordt ook zichtbaar wat de collega klantmanagers hebben gekozen. Op deze manier ontspint zich een gesprek over het waarom van de keuzes.

Het onderzoek is uitgevoerd door Muzus in opdracht van het Ministerie SZW en in samenwerking met het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI).