Departementaal uitvoeringstoezicht op zbo's

Het ministerie van SZW heeft de ADR gevraagd een verkennend onderzoek in te stellen naar het uitvoeringstoezicht op drie (met UWV en SVB vergelijkbare) ZBO’s en de good practices die voor het toezicht op UWV en SVB bruikbaar zijn.

De centrale vraag van het onderzoek luidt: Op welke wijze wordt binnen een aantal andere departementen invulling gegeven aan het uitvoeringstoezicht op zbo’s en welke ‘good practices’ zijn eventueel bruikbaar bij de invulling van het uitvoeringstoezicht op UWV en SVB door SZW.

Uit het onderzoek is gebleken dat het uitvoeringstoezicht grotendeels op een met SZW vergelijkbare wijze is vormgegeven. Uitzondering hierop vormt het ‘onafhankelijk’ toezicht zoals dit bij SZW is vormgegeven. Hiervan is bij geen van de departementen sprake. De ADR heeft zes ‘good practices’ geïdentificeerd die als mogelijk interessant voor de verbetering van het uitvoeringstoezicht van SZW zijn aangemerkt.