Preventie en (ziekte)verzuimaanpak 2020

Dit rapport bevat de resultaten van het cao-onderzoek "Preventie en (ziekte)verzuimaanpak 2020."

Het doel van dit eens in de twee jaar uitgevoerde onderzoek is inzicht te krijgen in cao-afspraken gericht op het voorkomen van uitval door ziekte (preventie) en maatregelen bij ziekteverzuim (verzuimaanpak). Ook wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen ten opzichte van de meting in 2016 en 2018.

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het Ministerie SZW.