Arbeid en Zorg 2019

Naar aanleiding van de herziening van de WAZO en de invoering van de WfW en de WIEG heeft UAW op verzoek van de directie AV in 2015 een onderzoek opgezet waarin wordt nagegaan in welke mate in cao’s afspraken over verlofregelingen die de combinatie arbeid en zorg kunnen vergemakkelijken, zijn aangepast. Het onderzoek Arbeid en Zorg 2019 is in dit verband het derde onderzoek.

Enkele resultaten zijn:

  • In 39 cao’s wordt het zwangerschaps- en bevallingsverlof volledig doorbetaald (ook boven max.dagloon);
  • In 54 cao’s is het geboorteverlof van vijf dagen conform de WIEG. 26 cao’s kennen nog een geboorteverlof van minder dan vijf dagen;
  • 16 cao’s bevatten afspraken om het loon tijdens het ouderschapsverlof (gedeeltelijk) door te betalen;
  • In 29 cao’s bedraagt de loondoorbetaling tijdens het kortdurend zorgverlof meer dan 70%. De ruimere personenkring komt in 17 cao’s voor;
  • Met betrekking tot het langdurend zorgverlof betalen 13 cao’s het loon (gedeeltelijk) door. De ruimere personenkring is in 13 cao’s opgenomen;

Er zijn 58 cao’s met afspraken over verlof

Het onderzoek is uitgevoerd door de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid