Evaluatie ESF Actieve Inclusie: Vijfde verdiepende onderzoek over 2019

In opdracht van het ministerie van SZW voert Regioplan verdiepende onderzoeken uit naar het thema Actieve Inclusie binnen het Europees Sociaal Fonds 2014-2020.

De jaarlijkse verdiepingsonderzoeken naar Actieve Inclusie binnen ESF richten zich met name op effectiviteit en ‘het verhaal achter de cijfers’. Ditmaal worden de volgende onderwerpen onder de loep genomen: de ondersteuning die gemeenten aan kwetsbare groepen bieden; de samenwerking tussen gemeenten en vso/pro-scholen ten behoeve van de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren; de deelnemerskenmerken en resultaten van de vso/pro- en JenV-projecten.