NL Leert Door met ontwikkeladviezen

In het kader van de subsidieregeling NL Leert Door met de inzet van ontwikkeladvies konden werkende en niet-werkende burgers vanaf 1 augustus 2020 via loopbaanadviseurs een gratis ontwikkeladvies aanvragen. Binnen een maand werd het maximum aantal van 22.000 registraties voor deelname aan een ontwikkeladviestraject bereikt. Het ministerie van SZW wilde graag weten wie de deelnemers waren en vroeg Regioplan om dit te onderzoeken.

Dit onderzoek brengt in beeld hoe de deelnemers op de hoogte kwamen, welke aanleiding zij hadden om een ontwikkeladvies aan te vragen, welke doelen zij met het ontwikkeladvies voor ogen hadden en wat de kenmerken van de bereikte deelnemers waren.