Kennis der verplichtingen tijdens de coronacrisis

In 2020 heeft het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en belevingsniveau van uitkeringsgerechtigden over hun uitkering. Het onderzoek bouwt qua doelstelling en opzet voort op de onderzoeken Kennis der verplichtingen en (gepercipieerde) detectiekans, zoals die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

Het onderzoek Kennis der verplichtingen in Coronatijd is een eenmalige uitzondering op de reguliere reeks vanwege de grote impact van deze crisis op arbeid en inkomen. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research in opdracht van het Ministerie SZW.

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit uitkeringsgerechtigden die een bijstands-, Ziektewet-, WW- of Tozo-uitkering. De resultaten laten zien dat er sprake is van fragiel optimisme over de toekomst en dat de kennis van de verplichtingen bij de Ziektewet, WW en bijstand onverminderd hoog is. Ontvangers van een TOZO-uitkering zijn minder goed op de hoogte van hun verplichtingen.

Over het algemeen vinden uitkeringsgerechtigden het makkelijk om zich aan de verplichtingen te houden. Desondanks is het tijdens de coronacrisis voor uitkeringsgerechtigden, moeilijker om te voldoen aan de sollicitatieplicht, passend werk te vinden, te re-integreren en te herstellen. Daarnaast heeft de crisis grote financiƫle impact op de ontvangers van een TOZO-uitkering. Zij geven aan de TOZO voor levensonderhoud nodig te hebben en circa de helft van de TOZO-uitkeringen wordt ook ingezet om de onderneming financieel gezond te houden.

Vanaf 2021 vindt er weer een regulier onderzoek kennis der verplichtingen en (gepercipieerde) detectiekans plaats.