Onderzoeksresultaten toegankelijkheid kennisplatformwerkeninkomen.nl

Dit document bevat adviezen naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd op de website van kennisplatformwerkeninkomen.nl. Het doel van dit document is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA nog niet wordt voldaan. Er zijn een aantal bevindingen bij de succescriteria genoteerd.

Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de evaluatiemethode EN 301 549 met WCAG 2.1 (De Europese norm 301549 voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites en de documenten die daarop gepubliceerd zijn. EN301 549 verwijst naar de technische standaard WCAG 2.1 van W3C die specificeert hoe content op websites, in webapplicaties en in documenten toegankelijk kunnen worden gemaakt). Wanneer een afwijking van de norm op meerdere plaatsen voorkomt, worden deze niet allen expliciet genoemd. Er worden voorbeelden gegeven, maar dit is niet een uitputtend overzicht van elke keer dat een issue voorkomt. We adviseren om de gehele site na te kijken op het voorkomen van de geconstateerde issues en deze issues op te pakken.