Communicatie loondoorbetaling bij ziekte

Duidelijke en zichtbare communicatie over loondoorbetaling bij ziekte is belangrijk zodat werkgevers, werknemers en andere betrokkenen weten welke verantwoordelijkheden zij wel en niet hebben als een werknemer uitvalt wegens ziekte.

In het onderzoek staat het traject dat de werknemer en werkgever tijdens de loondoorbetalingsperiode bij ziekte afleggen centraal. De ervaringen van zieke werknemers en hun werkgevers zijn als uitgangspunt genomen om goed zicht te krijgen welke acties alle betrokkenen tijdens het ziekteproces dienen uit te voeren voor een succesvolle re-integratie. Op basis van hun ervaringen hebben de onderzoekers de cruciale momenten, de benodigde acties en behoeften van de verschillende betrokkenen in dit proces bepaald. Dit is vervolgens vertaald naar handvatten voor een communicatiestrategie die ervoor kan zorgen dat alle betrokkenen doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat maximaal twee jaar loondoorbetaling bij ziekte zo veel mogelijk leidt tot werkhervatting.

Het onderzoek is uitgevoerd door Regioplan en Muzus in opdracht van het Ministerie SZW.