Verkenning algemene beroependatabase voor experimenten re-integratie tweede spoor

Dit onderzoek gaat in op de vraag welke bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens er zijn én of het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen. 

Dit onderzoek gaat in op de vraag welke bestaande beroependatabases met fysieke en mentale belasting- en belastbaarheidsgegevens er zijn én of het zinvol is om een algemene beroependatabase te ontwikkelen om de re-integratie van werknemers in het tweede spoor te ondersteunen. De voornaamste commerciële beroependatabases voldoen grotendeels aan de voorkeuren van zowel stakeholders als re-integrerende werknemers. Deze beroependatabases zijn daarom technisch geschikt om als basis te gebruiken in het experiment ter bevordering re-integratie tweede spoor. Het lijkt niet zinvol om vanuit technisch oogpunt hiervoor een nieuwe algemene beroependatabase te ontwikkelen of om het CBBS van het UWV aan te passen.