Re-integratie bij psychische aandoeningen

Over mensen met psychische aandoeningen die een beroep doen op re-integratievoorzieningen, welke belemmeringen de re-integratie van deze personen kent, wat hun re-integratie helpt, welke bewezen effectieve re-integratie instrumenten er bekend zijn en voor wie in welke context deze geschikt zijn. 

Psychische aandoeningen zijn in toenemende mate een belangrijke oorzaak van verzuim en (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Verzuim vanwege psychische klachten is in zeer grote mate werkgerelateerd. De werkgerelateerdheid van aandoeningen is de afgelopen tien jaar sterkt toegenomen. Het rapport geeft aan wat werkt voor wie in welke omstandigheden. Hiertussen zitten bewezen effectieve interventies en relevante inzichten uit de praktijk. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor de re-integratieprofessional om de effectiviteit van de re-integratie van mensen met psychische aandoeningen te bevorderen. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in opdracht van het Ministerie SZW.