Gelijke kansen en non discriminatie bij re-integratie

Het ministerie van SZW heeft onderzoeksbureau De Beleidsonderzoekers opdracht gegeven onderzoek te doen naar ervaringen en ondersteuningsbehoefte vanuit de gemeentelijke re-integratiepraktijk.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is in Nederland in de periode 2014-2020 vooral gebruikt om binnen de 35 arbeidsmarktregio’s mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk te helpen. Activiteiten die met ESF-middelen worden gesubsidieerd zijn: klantmanagement en begeleiding, jobcoaching, scholing en training en stagebeleiding. Daarbij is bewustwording en herkenning van onbedoelde en indirecte discriminatie op de arbeidsmarkt en het tegengaan daarvan van belang. Denk hierbij aan discriminatie van geslacht, ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke voorkeur, handicap of chronische ziekte, leeftijd, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat of nationaliteit. 

Om beter zicht te krijgen op de situatie in de regio’s en de behoefte aan ondersteuning vanuit de uitvoering, is opdracht gegeven aan het CBS en De Beleidsonderzoekers om een Gelijke Kansen Spiegel uit te voeren. Door het CBS is per regio gekeken of specifieke groepen in de bijstand in gelijke mate aan het werk komen en daarin ondersteund worden met arbeidsmarktinstrumenten.

De uitkomsten daarvan zijn door De Beleidsonderzoekers tijdens intervisiegesprekken besproken met gemeente-ambtenaren, waarbij zij hun ervaringen en knelpunten deelden. Daarmee is dit een kwalitatief onderzoek dat vooral goed zicht geeft op de belevingswereld en behoeften van de klantmanagers in de gemeentelijke re-integratiepraktijk.