Internationale vergelijking uitvoering werk en inkomen

Onderzoek naar de organisatorische infrastructuur van de uitvoering van het stelsel van werk en inkomen in een aantal voor Nederland relevante landen (België/Vlaanderen, Duitsland, Zweden, Estland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Polen). Voor het onderzoek zijn de volgende centrale onderzoeksvragen geformuleerd: (1) Op welke wijze is de uitvoering van de taken op het gebied van werk en inkomen in deze landen vormgegeven? (2) Wat is de algemene appreciatie in deze landen voor deze organisatorische infrastructuur en de afzonderlijke organisaties? (3) Hoe wordt in deze landen de toekomstbestendigheid (wendbaarheid) van deze organisatorische infrastructuur ingeschat?

In het onderzoek zijn tien Europese landen met elkaar vergeleken. Er is gekozen voor landen die qua staatsinrichting op Nederland lijken en waar daarnaast het vermoeden bestaat dat Nederland er iets van kan leren of waar Nederland veel mee samenwerkt. De vergelijking betreft de volgende landen: Nederland, België (Vlaanderen), Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Zweden, Polen, Estland, Verenigd Koninkrijk (Engeland). Voor de systematische vergelijking van de stelsels van werk en inkomen in de landen is gebruik gemaakt van negen indicatoren, waaronder functionele decentralisatie; rol van sociale partners; marktordeningsprincipe; activeringstaken; integraliteit van de dienstverlening; preventieve taken; dienstverleningsconcept. Opvallende bevindingen zijn onder andere de volgende: • Er zijn nauwelijks verschillen tussen de landen als het gaat om de verwachte uitdagingen voor de komende jaren, maar vaak wel als het gaat om de oplossingsrichtingen die men overweegt. • Nederland valt op door een strikt onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen in wet- en regelgeving. • Nederland valt op door een ontkoppeling van ziektekostenverzekering en het sociale zekerheidsstelsel. Naast deze systematische vergelijking bevat het rapport ook de beschrijving van een aantal "good practices".