Productiviteit uitvoering sociale zekerheid. Een analyse van de productiviteitsontwikkeling bij UWV en SVB tussen 2002 en 2018

Onderzoek naar de productiviteitsontwikkeling van UWV en SVB tussen 2002 en 2018 en naar de factoren die bij deze ontwikkeling een rol hebben gespeeld.

Het onderzoek laat zien dat in de periode 2002-2018 bij zowel UWV als de SVB de productiviteit fors is toegenomen. Volgens de onderzoekers is dit een indrukwekkende ontwikkeling in vergelijking met andere uitvoeringsorganisaties. Voor het vaststellen van de productiviteitsontwikkeling zijn het ‘aantal klanten’ (UWV/SVB) en het ‘aantal aanvragen’ (UWV) per wet als productie-indicatoren gehanteerd. Een belangrijke achtergrond hierbij is het beleid gericht op verlaging van de uitvoeringskosten geweest. Beide organisaties zijn hierdoor voortdurend aangespoord om doelmatiger te gaan werken en ze zijn hier ook in geslaagd door de bedrijfsvoering efficiënter in te richten. Het onderzoek van IPSE Studies laat geen harde uitruil zien tussen productiviteit en kwaliteit op basis van de cijfers die er zijn over de kwaliteitsindicatoren klanttevredenheid, tijdigheid, klachten, beroepen en bezwaren en rechtmatigheid. Tegelijkertijd is er inmiddels een toenemend aantal signalen dat wijst op problemen bij de taakuitvoering door uitvoeringsorganisaties. Dit roept volgens de onderzoekers vragen op over de set indicatoren die nodig is om de kwaliteit adequaat te weerspiegelen.