Werk aan Uitvoering

Onderzoek naar de omvang van de noodzakelijke financiële middelen voor Belastingdienst, DUO, UWV en SVB om de acties onder de handelingsperspectieven uit het rapport Werk aan Uitvoering fase 2 in de periode 2021 2030 te implementeren

Het onderzoek laat zien wat de vier grote uitvoeringsorganisaties verwachten nodig te hebben en wat benodigd is voor een aantal Rijksbrede investeringen, met name voor de versnelling van de digitale agenda. Hierbij is rekening gehouden met het concretiseringsniveau van de acties via bandbreedten in kosten, waarbij de raming structureel uitkomt op € 735 miljoen per jaar. Hiervan is circa 75% nodig voor de versnelling van de digitale agenda. Het betreft hier bruto-uitgaven, financiële baten zijn in mindere mate opgenomen. Gedurende een periode van circa 10 jaar is er bezuinigd op, maar zijn met name de laatste jaren ook weer investeringen gedaan in, uitvoeringsorganisaties. De context verschilt sterk per uitvoeringsorganisatie en dit is terug te zien in de onderbouwing van de opgenomen kosten per uitvoeringsorganisatie.