Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren

Het ministerie van SZW heeft SEOR opdracht gegeven de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren te evalueren. Er zijn twee tussenrapportages en een eindrapportage voorzien. Dit rapport is de eindrapportage. 

De ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren richt zich op het (inter)sectoraal en regionaal bevorderen van het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden, om hen in staat te stellen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd binnen of buiten de organisatie te blijven werken. Deze rapportage doet verslag van de derde fase van de evaluatie van de regeling en heeft betrekking op de langere termijneffecten in de bedrijven die in eerste tranche bereikt zijn met de subsidie. Daarnaast  is in dit rapport een synthese opgenomen van de drie fasen van de evaluatie waarin de effecten van de subsidieregeling worden beschreven met de leerpunten voor soortgelijke programma’s.