SLIM-regeling Procesevaluatie 2021

Het ministerie van SZW heeft SEOR opdracht gegeven een procesevaluatie uit te voeren van de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (de SLIM-regeling). 

De Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (de SLIM-regeling) heeft als doel om bedrijven te stimuleren meer te investeren in leren en ontwikkelen van hun medewerkers. De regeling is gericht op mkb-ondernemers, grootbedrijven in landbouw, horeca en recreatie en samenwerkingsverbanden in het mkb.  Onderzoeksbureau SEOR heeft in opdracht van het ministerie van SZW heeft een procesevaluatie uitgevoerd van de aanvraag- en beoordelingsprocedures van de SLIM-regeling, zoals deze in het eerste jaar van de SLIM-regeling zijn gevolgd (2020).