Ervaringen met kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft Ipsos I&O gevraagd om periodiek onder ouders te peilen hoe zij denken over verschillende thema’s rondom kinderopvang. Zo worden inzichten verkregen en ervaringen en meningen opgehaald over de praktijk van de kinderopvang.

De vragenlijst van deze derde meting gaat over welke opvang ouders gebruiken, welke opvang hun voorkeur heeft, de tevredenheid met de kinderopvang, of men te maken heeft met wachtlijsten, over het ruilen en/of bijkopen van dagen en of men te maken heeft met sluiting van de kinderopvang.

Een paar van de belangrijkste bevindingen:

  • De drie meest gebruikte vormen van opvang door ouders in dit onderzoek zijn opvang door de grootouders, de buitenschoolse opvang (BSO) en de kinderdagopvang.
  • Ouders beoordelen de opvang over het algemeen als (heel) goed, waarbij gastouderopvang het hoogst wordt beoordeeld.
  • De wachtlijsten blijven maar de wachttijden lijken te stabiliseren.
  • Het grootste deel van de ouders zit met het uurtarief rond het gemiddelde, maar er is veel variatie in de verschillende tarieven.

Daarnaast is in december 2023 een vignetonderzoek uitgevoerd. Het ministerie is benieuwd naar het gebruik van kinderopvang en de arbeidsparticipatie van ouders bij bepaalde veranderingen in het stelsel. In het vignetonderzoek zijn situaties voorgelegd aan ouders waarin de kosten voor kinderopvang veranderen.

Om te zien wat het effect zou zijn van de nieuwe beleidsopties is de ouder gevraagd hoeveel uren er in hun huishouden gewerkt zou worden (de respondent en eventuele partner) en hoeveel dagen aan opvang ze zouden afnemen. Dit deelonderzoek laat onder andere zien dat gratis kinderopvang vooral veel effect heeft voor ouders die nu geen opvang gebruiken.