Lopend onderzoek winter 2023-2024 (definitief)

De KWI partners verrichten zelf onderzoek op het terrein van werk en inkomen of laten dit verrichten. Twee keer per jaar maakt het KWI een overzicht van het lopende onderzoek bij de KWI partners. Dit overzicht is bestemd voor beleidsmedewerkers, onderzoekers, wetenschappers en uitvoerenden op het terrein van werk en inkomen om inzicht te geven in de onderzoeken die bij de KWI partners lopen.