Digitale bibliotheek

1.037 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
???search.filter.firstcategory.hint???
Sorteren op:
 1. Arbeid & Zorg 2023. Een onderzoek naar cao-bepalingen omtrent het combineren van werken en zorgen.

  Arbeid & Zorg is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek naar cao-afspraken over het combineren van werken en zorgen. Aan de hand ...

  Rapport | 06-07-2023

 2. Tussenpoos ketenbepaling bij uitzendkrachten: onderzoek naar tussenpoos en draaideurconstructies bij uitzendovereenkomsten

  Dit onderzoek brengt het doelbereik van een verlenging van de onderbrekingstermijn voor uitzendcontracten in kaart, zowel in fase ...

  Rapport | 01-06-2023

 3. Ervaringen met kinderopvang – juli 2023 (meting 2)

  Het ministerie van SZW heeft I&O Research gevraagd om periodiek onder ouders te peilen hoe zij denken over verschillende thema’s ...

  Rapport | 01-06-2023

 4. Meer zekerheid voor meer mensen-focusgroepen over maatregelen op terrein van flexibele arbeid

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hecht eraan om de doelgroep (werknemers en werkgevers) te betrekken in de ...

  Rapport | 16-05-2023

 5. Evaluatie programma preventie beroepsziekten

  Ex-post evaluatie van het programma preventie beroepsziekten van het ministerie van SZW. Evaluatie van de doeltreffendheid en ...

  Rapport | 03-05-2023

 6. Tussenpoos ketenbepaling: onderzoek naar tussenpoos en draaideurconstructies bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

  Dit onderzoek brengt het doelbereik van een verlenging van de tussenpoos in de ketenbepaling in kaart. Er wordt gekeken naar het ...

  Rapport | 01-05-2023

 7. Gebruik van artikel 1.13 Wet kinderopvang door gemeenten. Een quick scan

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onderzoeksbureau Sardes gevraagd om een verkennend onderzoek naar ...

  Rapport | 01-05-2023

 8. Praktijkgericht onderzoek Jeugdwerkloosheid

  Met de aanpak jeugdwerkloosheid zetten gemeenten, onderwijs en andere partners zich in om jongeren te ondersteunen naar ...

  Rapport | 18-04-2023

 9. Beleidsopties concurrentiebeding-focusgroepen

  Dit rapport brengt de uitkomsten van de gehouden focusgroepen met werknemers en werkgevers in kaart. Tijdens de focusgroepen ...

  Rapport | 22-03-2023

 10. Procesevaluatie Aanvullend Sociaal Pakket

  Het rapport betreft een procesevaluatie naar de totstandkoming van het aanvullend sociaal pakket (ASP) tijdens corona.

  Rapport | 15-02-2023