Digitale bibliotheek

997 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

???search.filter.firstcategory.hint???

Sorteren op: Datum / Relevantie

Kennis der verplichtingen tijdens de coronacrisis

In 2020 heeft het ministerie van SZW een onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de coronacrisis op het kennis- en ...

Rapport | 19-02-2021

Wet melding collectief ontslag 2020

De Wet melding collectief ontslag (Wmco) ziet toe op de uitvoering van de Europese richtlijn betreffende collectief ontslag. Deze ...

Rapport | 11-02-2021

Wet melding collectief ontslag 2019

Jaarlijkse rapportage over de door bedrijven bij het UWV ingediende meldingen voor collectief ontslag.

Rapport | 22-01-2021

Werktijdverkorting 2019

Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2019 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Rapport | 22-01-2021

Diversiteit in cao-afspraken 2019

Diversiteit kan in sociaaleconomisch opzicht meerwaarde voor een organisatie hebben. Daarnaast kan diversiteitsbeleid worden ...

Rapport | 15-01-2021

NL Leert Door met ontwikkeladviezen

In het kader van de subsidieregeling NL Leert Door met de inzet van ontwikkeladvies konden werkende en niet-werkende burgers ...

Rapport | 22-12-2020

Evaluatie ESF Actieve Inclusie: Vijfde verdiepende onderzoek over 2019

In opdracht van het ministerie van SZW voert Regioplan verdiepende onderzoeken uit naar het thema Actieve Inclusie binnen het ...

Rapport | 09-12-2020

Arbeidsmarktpatronen van mensen die werk(t)en met een jobcoach

Het ministerie van SZW en UWV hebben SEOR opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar de arbeidsmarktpatronen van mensen ...

Rapport | 06-11-2020

Arbeid en Zorg 2019

Naar aanleiding van de herziening van de WAZO en de invoering van de WfW en de WIEG heeft UAW op verzoek van de directie AV in ...

Rapport | 23-10-2020

Rapport Cao-afspraken 2019

In het rapport worden de resultaten beschreven van cao-onderzoek naar acht onderwerpen, waaronder de contractloonontwikkeling, ...

Rapport | 24-07-2020